Tranh chấp thừa kế đất cha đã chia khi còn sống

Ngày hỏi:26/06/2011

Gia đình ông tôi có 4 người con. Ông tôi có 2ha đất và đã chia cho mỗi người con mỗi người đứng tên một phần đất và đã đăng ký tại xã.ông tôi vẫn giữ lại một phần. 3 người cô của tôi đất đã có giấy đỏ, riêng gia đình tôi chưa được cấp giấy đỏ. các cô tôi lợi dụng đất của gia đình tôi chưa có giấy đỏ nên xúi dục ông tôi lấy đất lại. gia đình tôi canh tác liên tục phần đất đó và có đóng thuế đầy đủ.cuối năm 2010 ông tôi qua đời, các cô tôi xem đơn bãi bỏ việc cho đất của ông tôi là bảng di chúc thừa kế, khởi kiện buộc gia đình tôi phải chia phần đất của tôi cho 3 cô. xin hỏi việc làm đó của các cô tôi có được luật pháp công nhận không.phần đất của gia đình tôi có thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi hay chưa. xin cảm ơn.

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Phú tư vấn như sau:

Không biết việc cho tặng đất có lập thành văn bản và được chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền chưa? Nếu việc cho tặng đất mà chưa thực hiện thủ tục cho tặng theo quy định của pháp luật thì xem như không có giá trị.

Di chúc của ông bạn đã khi qua đời là một cơ sở pháp lý rất quan trọng, Nếu được đề nghị ban mang hồ sơ đến văn phòng tôi để được tư vấn thêm.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.