Mức trợ cấp hàng tháng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Ngày hỏi:16/10/2015
​Quy định mức trợ cấp hàng tháng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học?

Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

Tại Khoản 1, Điều 42 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định trợ cấp hàng tháng theo mức độ suy giảm khả năng lao động từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận, cụ thể như sau:

a. Suy giảm khả năng lao động từ 21-40%. Mức trợ cấp hằng tháng bằng 0,76 lần mức chuẩn;

b. Suy giảm khả năng lao động từ 41-60% . Mức trợ cấp bằng 1,27 lần mức chuẩn;

c. Suy giảm khả năng lao động từ 61-80%, Mức trợ cấp bằng 1,78 lần mức chuẩn;

d. Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Mức trợ cấp bằng 2,28 lần mức chuẩn.

Mức chuẩn hiện đang áp dụng theo Nghị định 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 là 1.318.000 đồng.​

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

  • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
  • Click để xem thông tin