Bao nhiêu lao động thì phải xây dựng nội quy?

Ngày hỏi:16/06/2016
Doanh nghiệp tôi có chín lao động (có ký hợp đồng) nhưng không thấy có nội quy lao động mà mọi việc từ giờ giấc làm việc tới ăn ngủ đều do chủ doanh nghiệp quyết. Tôi được biết là khi có công nhân là phải xây dựng đăng ký nội quy để nhà nước quản lý có đúng vậy không? Hạnh Cường Lệ (ncuonghanh_lêthuy@yahoo.com)

Nội dung này được Luật sư Lê Đăng Liệu, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM) tư vấn như sau:

Theo khoản 1, Điều 119 và khoản 1, Điều 120 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản và đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Như vậy, doanh nghiệp bạn chỉ sử dụng chín người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì luật không buộc phải xây dựng và đăng ký nội quy lao động.

KIM PHỤNG
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Luật sư Lê Đăng Liệu, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM)

  • Luật sư Lê Đăng Liệu, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM)
  • Click để xem thông tin