Bảo vệ tại cơ quan nhà nước có được phép thu tiền trông xe?

Ngày hỏi:14/06/2016
Nhân viên bảo vệ hưởng lương cơ quan trả tại sao còn thu tiền trông xe của người dân khi đến giao dịch, tôi nghĩ đây là một trong những nhiệm vụ của họ. Tôi thường xuyên phải đến các cơ quan nhà nước để giải quyết công việc nhưng thấy có nơi thu phí trông xe, có nơi không? Xin hỏi việc này quy định như thế nào? Bảo vệ do cơ quan trả tiền lương, tại sao còn thu tiền trông xe của người dân khi đến giao dịch?

Nội dung này được Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình tư vấn như sau:

Điều 16 Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng) quy định về khu vực để phương tiện giao thông như sau:

“Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc”.

Theo quy định vừa trích dẫn ở trên thì khi đến giao dịch, làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước người dân sẽ không phải trả phí gửi phương tiện giao thông. Đối chiếu với trường hợp bạn nêu thì việc các cơ quan hành chính nhà nước thu phí trông xe của bạn là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

  • Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
  • Click để xem thông tin