Hợp đồng lao động có thể hiện hết nhiệm vụ và quyền hạn của người lao động?

Ngày hỏi:22/12/2010
Hiện nay tôi chuẩn bị ký kết một hợp đồng lao động với một công ty cổ phần với chức danh giám đốc công ty. Kính nhờ quý công ty cho tôi hỏi làm sao để có được một hợp đồng tốt nhất cho chức danh này, trong hợp đồng có cần ghi rõ nhiệm vụ quyền hạn trong hợp đồng không, hay làm thế nào. Vì với chức danh giám đốc thì nhiệm vụ & quyền hạn rất nhiều thể hiện hết trong hợp đồng được ko, hay là có cách khác tốt hơn. Xin quý luật sư hướng dẫn sớm giúp tôi. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Nội dung này được Luật sư Đào Kim Lân tư vấn như sau:

Chào bạn!

Hợp đồng được xem là tốt nhất là hợp đồng mà trong đó quyền và nghĩa vụ của các bên được ghi nhận đầy đủ trên tinh thần tự nguyện và hơp tác.

Với chức danh là giám đốc của Công ty cổ phần tất nhiên quyền hạn và nhiệm vụ của bạn rất nhiều, tuy nhiên khi soạn thảo hơp đồng các vấn đề đó càng nêu cụ thể và rõ ràng (mặc dù hơi dài dòng) thì càng thuận lợi cho việc thực hiện (cũng như việc quy trách nhiệm sau này).

Trong trường hợp ghi nhận sơ sài, nếu sau này có phát sinh tranh chấp các bên tự hiểu và diễn giải theo cách thức có lợi cho mình sẽ làm sự việc thêm phức tạp và gây khó khăn cho việc giải quyết hậu quả.

Xin chia sẻ với bạn một vài ý kiến riêng tư.

Thân ái chào bạn !!!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Luật sư Đào Kim Lân

  • Luật sư Đào Kim Lân
  • Click để xem thông tin