Từ 2021, NLĐ nhận lương qua thẻ không phải trả phí

15/09/2020 10:18

 

Hiện nay, người lao động có thể được trả lương bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản. Trường hợp được trả lương bằng hình thức chuyển khoản thì chi phí giao dịch sẽ do hai bên thỏa thuận. Cụ thể:

Khoản 2 Điều 94 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

Về vấn đề này, theo Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì: Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương (Khoản 2 Điều 96).

Như vậy, tới đây khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương cho người lao động, thay vì các bên phải thỏa thuận như hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc, từ 2021 người lao động nhận lương qua thẻ thì không phải trả phí.

Người sử dụng lao động cần lưu ý trước sự thay đổi trên trong Bộ luật Lao động mới. Để giảm bớt chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương cho người lao động, người sử dụng lao động đặc biệt là những doanh nghiệp lớn sử dụng nhiều lao động có thể cân nhắc, xem xét sử dụng đơn vị cung cấp dịch vụ ngân hàng với chi phí thấp hoặc không phải trả phí.