Tổng hợp đối tượng, mức hưởng bảo hiểm y tế mới nhất

12/09/2020 10:45

 

 Nhằm giúp Quý thành viên nắm rõ cách xác định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và mức hưởng tương ứng với quyền lợi của mình khi đi khám, chữa bệnh, Ngân hàng Pháp luật tổng hợp toàn bộ đối tượng, mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định mới nhất tại bài viết sau.

 

STT

 

Đối tượng

Mức hưởng

Đúng tuyến

Trái tuyến tỉnh

Trái tuyến trung ương

I

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

1

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động).

80%

- 60% chi phí điều trị nội trú ( áp dụng đến 31/12/2020);

 

- 100% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.

 

 

 

40% chi phí điều trị nội trú.

 

2

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

80%

II

Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

1

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

95%

 

- 60% chi phí điều trị nội trú ( áp dụng đến 31/12/2020);

 

- 100% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.

40% chi phí điều trị nội trú

2

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

80%

40% chi phí điều trị nội trú

3

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

80%

40% chi phí điều trị nội trú

4

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

80%

40% chi phí điều trị nội trú

III

 Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

1

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an.

 

100%

 

 

 

 

 

- 60% chi phí điều trị nội trú ( áp dụng đến 31/12/2020);

 

- 100% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40% chi phí điều trị nội trú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thân nhân của các đối tượng tại Tiểu mục 1 Mục II, bao gồm:

- Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;

- Vợ hoặc chồng;

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.

80%

3

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

80%

4

Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

80%

5

Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

100%

6

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

80%

7

Trẻ em dưới 6 tuổi.

100%

8

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

100%

9

Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

100%

10

Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

100%

11

 Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng tại Tiểu mục 10 Mục II, bao gồm:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được hưởng trợ cấp hàng tháng.

95%

12

Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật

80%

13

Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam

80%

14

Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

80%

15

Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình, gồm:

- Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

80%

16

Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

100%

IV

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

1

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

95%

- 60% chi phí điều trị nội trú ( áp dụng đến 31/12/2020);

- 100% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.

 

40% chi phí điều trị nội trú.

2

Học sinh, sinh viên

80%

V

 Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

1

Những người thuộc hộ gia đình

80%

- 60% chi phí điều trị nội trú ( áp dụng đến 31/12/2020);

- 100% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.

40% chi phí điều trị nội trú

Lưu ý: Tất cả các đối tượng trên được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong 2 trường hợp:

- Khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

- Trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở

- Trường hợp người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

 Căn cứ pháp lý: 

- Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014;

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

 Mời Quý thành viên tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

- Chế độ hưởng khi đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục;

- Bảng giá dịch vụ ngày giường bệnh khi nằm viện bằng bảo hiểm y tế;

- Thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo được dùng trong bao lâu?

- Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện.