Toàn bộ trường hợp NLĐ được tạm ứng lương theo BLLĐ 2019

27/11/2020 10:00

 

Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa thế giới sẽ bước sang năm 2021 với đầy sự hứa hẹn. Và cũng là thời điểm mà Bộ luật Lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực. Dưới đây là toàn bộ trường hợp người lao động (NLĐ) được tạm ứng lương theo Bộ luật Lao động 2019.

 

 

STT

 

 Trường hợp

 Mức tạm ứng

 CCPL

 

1

 

 Do hai bên thỏa thuận.

 Do hai bên thỏa thuận.

 

Khoản 1 Điều 101

 

 

2

 

NLĐ tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên.

 

 

Tương ứng với số ngày NLĐ tạm thời nghỉ việc tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và NLĐ phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

 

 

Khoản 2 Điều 101

 

3

Khi nghỉ hằng năm.

 

NLĐ được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

 

 

Khoản 3

Điều 101

4

Khi NLĐ bị tạm đình chỉ công việc.

 

50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

 

 

Điều 128

5

 

NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán nếu công việc phải làm trong nhiều tháng.

 

Theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Khoản 3 Điều 97

 

Trên đây là toàn bộ trường hợp NLĐ được tạm ứng lương theo Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 01/01/2021).