Toàn bộ mốc thời gian cần lưu ý về thi tốt nghiệp THPT năm 2021

07/04/2021 15:20

 

Bộ GD&ĐT vừa có Công văn 1318/BGDĐT-QLCL năm 2021 hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Một trong những nội dung đáng chú ý mà thầy cô, phụ huynh và đặc biệt các bạn học sinh quan tâm là lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, cụ thể như sau:

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi

Cục QLCL

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/4/2021

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông thuộc sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày 25/4/2021

3

Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các sở GDĐT; các đơn vị trực thuộc được sở phân công

Các đối tượng thí sinh; đơn vị ĐKDT

Từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5/2021

4

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp

Bộ GDĐT, UBND tỉnh

 

Hoàn thành trước ngày 11/5/2021

5

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,... của tên học sinh; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

Các đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 19/5/2021

6

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh; bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT

Các sở GDĐT

Các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành trước ngày 27/5/2021

7

Tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm

Cục QLCL

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/5/2021

8

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên

Các sở GDĐT

Các đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 01/6/2021

9

Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông; các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi

10

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 01/6/2021

11

Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/6/2021

12

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/6/2021

13

Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi

Các Hội đồng thi

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 09/6/2021

14

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2021

15

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cn thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/7/2021

16

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

17

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

Các sở GDĐT

Các trường ph thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 06/7/2021

18

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Từ ngày 06/7/2021

19

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Các ngày 07, 08 và 09/7/2021

20

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

21

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 09/7/2021

22

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

- Đối sánh kết quả thi

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/7/2021

23

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày 26/7/2021

24

Xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2021

25

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT

Các sở GDĐT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2021

26

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 02/8/2021

27

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 02/8/2021

28

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Từ ngày 26/7 đến hết ngày 05/8/2021

29

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GDĐT/Hội đồng thi

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT/ Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 06/8/2021

30

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 16/8/2021

31

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2021

32

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL)

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 22/8/2021

33

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ)

Các sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 27/8/2021

 


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.