Toàn bộ đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 01/07/2021

22/03/2021 11:24

 

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021 và thay thế Nghị định 136/2013/NĐ-CP hiện hành. Mời Quý thành viên theo dõi các đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cũng như mức trợ cấp từ 01/07/2021.

STT

Đối tượng

Hệ số mức trợ cấp

1

Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

- Mồ côi cả cha và mẹ;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Dưới 4 tuổi: 2.5

(900.000 đồng/tháng)

- Trên 4 tuổi: 1.5

(540.000 đồng/tháng)

2

Người thuộc diện (STT 1) đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

1.5

(540.000 đồng/tháng)

3

Trẻ em (trẻ em là người dưới 16 tuổi) nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

- Dưới 4 tuổi: 2.5

(900.000 đồng/tháng)

- Trên 4 tuổi: 2.0

(720.000 đồng/tháng)

4

Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại STT 2 (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

1.0 đối với mỗi một con đang nuôi

(360.000 đồng/con/tháng)

5

Người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên) thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

 

Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

- Từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi: 1.5

(540.000 đồng/tháng)

- Từ đủ 80 tuổi trở lên: 2.0

(720.000 đồng/tháng)

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

1.0

(360.000 đồng/tháng)

Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

3.0

(1.080.000 đồng/tháng)

6

Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

- Người khuyết tật đặc biệt nặng: 2.0

(720.000 đồng/tháng)

- Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng: 2.5

(900.000 đồng/tháng)

- Người khuyết tật nặng: 1.5

(540.000 đồng/tháng)

- Trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng: 2.0

(720.000 đồng/tháng)

7

Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng STT 1, 3, 6 đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

1.5

(540.000 đồng/tháng)

8

Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

1.5

(540.000 đồng/tháng)


Những đối tượng trên được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/07/2021 là 360.000 đồng/tháng.

Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội trên; Đối tượng khó khăn khác chưa quy định được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Lưu ý: Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức theo các hệ số khác nhau như trên hoặc tại các văn bản khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Riêng người đơn thân nghèo đang nuôi con là đối tượng quy định tại các STT 5, 6, 8 thì được hưởng cả chế độ đối với đối tượng tại STT 4 và chế độ đối với đối tượng quy định tại các STT 5, 6, 8.
 


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.