Ô tô quá hạn đăng kiểm - phạt tài xế hay chủ xe?

24/10/2020 15:56

 

Theo Luật giao thông đường bộ 2008 và các văn bản hướng dẫn thì một trong các giấy tờ bắt buộc khi điều khiển xe ô tô là phải có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trường hợp quá hạn đăng kiểm, dù chỉ một ngày thì cũng đồng nghĩa với việc ô tô chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để lưu thông và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Quy định về thời hạn đăng kiểm.

Theo Phụ lục VII và Khoản 2 Điều 9 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT thì giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định cấp theo chu kỳ kiểm định cụ thể như sau:

TT

Loại phương tiện

Chu kỳ (tháng)

Chu kỳ đầu

Chu kỳ định kỳ

1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

 

Đã sản xuất đến 07 năm

30

18

Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm

 

12

Đã sản xuất trên 12 năm

 

06

2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải; ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

2.1

Không cải tạo (*)

18

06

2.2

Có cải tạo (*)

12

06

3. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc

3.1

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm

24

12

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm

 

06

3.2

Có cải tạo (*)

12

06

4. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên; ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên

 

03

Ghi chú:

- Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.

- Số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.

(*) Cải tạo thay đổi tính năng sử dụng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ), treo và truyền lực.

Ô tô quá hạn đăng kiểm - tài xế và chủ xe đều bị phạt.

Căn cứ: Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Trường hợp

Mức phạt đối với tài xế

Mức phạt đối với chủ xe

Ô tô quá hạn đăng kiểm dưới 01 tháng

- Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng (Điểm c Khoản 4 Điều 16);

- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm a Khoản 6 Điều 16).

 

- Cá nhân: 4 - 6 triệu đồng;

- Tổ chức: 8 - 12 triệu đồng.

(Điểm b Khoản 8 Điều 30)

Ô tô quá hạn đăng kiểm trên 01 tháng

- Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (Điểm e Khoản 5 Điều 16);

- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 - 03 tháng (Điểm a Khoản 6 Điều 16).

- Cá nhân: 6 - 8 triệu đồng;

- Tổ chức: 12 - 16 triệu đồng.

(Điểm c Khoản 9 Điều 30)