Nghỉ phép năm 2021, NLĐ xa quê có còn được thanh toán tiền đi đường?

27/11/2020 16:45

 

Hiện nay, theo Bộ luật Lao động 2012 thì đối với người lao động miền xuôi làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và người lao động ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm việc ở miền xuôi thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường khi nghỉ phép năm. Vậy từ 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì người lao động xa quê có còn được thanh toán tiền đi đường?

Theo Điều 133 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

...

Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Như vậy, ngoài số ngày nghỉ phép hằng năm thì người lao động xa quê vẫn được tính thêm thời gian đi đường và được tạm ứng tiền lương, riêng chế độ thanh toán tiền đi đường Bộ luật Lao động 2019 không có quy định cụ thể, do đó vấn đề này sẽ do hai bên thỏa thuận.