Lương cơ sở tăng, mức đóng Đảng phí của cán bộ, công chức, viên chức sẽ có sự thay đổi?

06/11/2022 15:24

 

Việc dự kiến tăng lương cơ sở trong thời gian tới là một tín hiệu đáng mừng cho cán bộ, công chức, viên chức khi mức lương của họ từng bước được cải thiện. Đi cùng với việc tăng lương, mức đóng Đảng phí của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ có sự thay đổi khi mức lương cơ sở điều chỉnh.

Theo Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành. Mức đóng Đảng phí hiện hành được quy định như sau:

Đối với Đảng viên trong các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang: đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, các khoản phụ cấp; tiền công; sinh hoạt phí.

Đối với Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội: đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.

Đối với Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế: đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị.

Đối với Đảng viên khác ở trong nước (bao gồm đảng viên nông nghiệp, nông thôn, đảng viên là học sinh, sinh viên…): đóng đảng phí từ 2.000 đồng đến 30.000 đồng/tháng. Đối với đảng viên ngoài độ tuổi lao động, mức đóng đảng phí bằng 50% đảng viên trong độ tuổi lao động.

Đối với Đảng viên làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở ngoài nước; đảng viên là lưu học sinh theo Hiệp định được nước ngoài tài trợ hoặc được đài thọ từ ngân sách nhà nước đóng đảng phí bằng 1% mức sinh hoạt phí hằng tháng.

Đối với Đảng viên đi du học tự túc; đảng viên đi xuất khẩu lao động; đảng viên đi theo gia đình, đảng viên là thành phần tự do làm ăn sinh sống, mức đóng hằng tháng từ 2 đến 5 USD.

Đối với Đảng viên là chủ hoặc đồng chủ sở hữu các doanh nghiệp, khu thương mại, cửa hàng dịch vụ, mức đóng tối thiểu hằng tháng là 10 USD.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng quy định thu nhập hằng tháng của đảng viên để tính đóng đảng phí bao gồm: tiền lương, một số khoản phụ cấp; tiền công; sinh hoạt phí; thu nhập khác. 

Theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở sẽ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Như vậy, có thể thấy rằng khi mức lương cơ sở tăng, đồng nghĩa với việc mức lương của Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang sẽ tăng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, mức đóng Đảng phí của các đối tượng này cũng sẽ thay đổi.

 


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.