Hướng dẫn xác định án phí sơ thẩm – phúc thẩm vụ án ly hôn

12/10/2020 16:27

 

Trong vụ án ly hôn nói riêng, vụ án dân sự nói chung, trừ các trường hợp được miễn án phí, còn lại đương sự phải có trách nhiệm đóng án phí khi yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án của mình. Tùy từng trường hợp cụ thể mà mức đóng án phí của các bên sẽ được áp dụng khác nhau ở mỗi giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. Sau đây là cách xác định án phí trong vụ án ly hôn cho cả 2 giai đoạn xét xử: sơ thẩm và phúc thẩm. 

STT

Trường hợp

Nghĩa vụ chịu án phí

I

XÉT XỬ SƠ THẨM

1

Đơn phương ly hôn

Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không phụ thuộc vào việc Tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn (300.000 đồng).

2

Thuận tình ly hôn

Mỗi bên đương sự phải chịu 50% mức án phí (150.000 đồng/mỗi bên).

3

Tranh chấp về việc chia tài sản chung của vợ chồng

- Chịu án phí dân sự sơ thẩm tùy theo trường hợp đơn phương ly hôn hay thuận tình ly hôn nêu trên. 

- Mỗi bên phải chịu thêm án phí đối với phần tài sản có tranh chấp như đối với vụ án dân sự có giá ngạch tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia.

- Xem chi tiết mức án phí dân sự đối với vụ án có giá ngạch TẠI ĐÂY

4

Trường hợp vợ, chồng yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà được Tòa án chấp nhận yêu cầu

- Người có nghĩa vụ về tài sản phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với giá trị phân tài sản mà họ phải thực hiện.

- Nếu họ không thỏa thuận chia được với nhau mà gộp vào tài sản chung của vợ chồng và có yêu cầu Tòa án giải quyết thì mỗi người phải chịu án phí dân sự tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia.

5

Trường hợp đương sự tự thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng và yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định trước khi Tòa án tiến hành hòa giải

Cả hai bên vợ chồng không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với việc phân chia tài sản chung, chỉ chịu án phí dân sự về việc ly hôn tùy theo trường hợp đơn phương ly hôn hay thuận tình ly hôn nêu trên. 

6

Trường hợp Tòa án đã tiến hành hòa giải, tại phiên hòa giải đương sự không thỏa thuận việc phân chia tài sản chung của vợ chồng nhưng đến trước khi mở phiên tòa các bên đương sự tự thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng và yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định

 

- Chịu án phí dân sự sơ thẩm tùy theo trường hợp đơn phương ly hôn hay thuận tình ly hôn nêu trên. 

- Phải chịu 50% mức án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với giá trị phần tài sản mà vợ, chồng được chia.

7

Trường hợp các đương sự có tranh chấp về việc chia tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung của vợ chồng, Tòa án tiến hành hòa giải, các đương sự thống nhất thỏa thuận được về việc phân chia một số tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung, còn một số tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung không thỏa thuận được

Các đương sự vẫn phải chịu án phí đối với việc chia toàn bộ tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung của vợ chồng.

II

XÉT XỬ PHÚC THẨM

1

Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo

Đương sự kháng cáo phải chịu án phí dân sự phúc thẩm (300.000 đồng).

2

Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo

- Đương sự kháng cáo liên quan đến phần bản án, quyết định phải sửa không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

- Tòa án cấp phúc thẩm phải xác định lại nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm.

3

Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo để xét xử sơ thẩm lại

Đương sự kháng cáo không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm; nghĩa vụ chịu án phí được xác định lại khi giải quyết vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

4

Đương sự rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm

Phải chịu 50% mức án phí dân sự phúc thẩm (150.000 đồng).

5

Đương sự rút kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Phải chịu toàn bộ án phí dân sự phúc thẩm (300.000 đồng).

6

Các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm

- Đương sự kháng cáo phải chịu toàn bộ án phí dân sự phúc thẩm (300.000 đồng). 

- Nếu các đương sự tự thỏa thuận được với nhau án phí dân sự sơ thẩm thì các đương sự chịu án phí dân sự sơ thẩm theo thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì Tòa án xác định lại án phí dân sự sơ thẩm theo nội dung thỏa thuận về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm. 

7

Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa phúc thẩm hoặc tại phiên tòa phúc thẩm và được bị đơn đồng ý

Các đương sự vẫn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và phải chịu 50% mức án phí dân sự phúc thẩm (150.000 đồng).

 Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14