Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

15/03/2021 08:36

 

Việc tuyển dụng công chức, viên chức phải đảm bảo một số nguyên tắc như bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số,…

Theo như những nguyên tắc này thì vẫn có nguyên tắc ưu tiên cho một số đối tượng như người có tài năng, người có công, người dân tộc thiểu số,… Vậy thì theo quy định của pháp luật hiện hành thì tất cả những đối tượng cụ thể nào sẽ được ưu tiên khi thi tuyển hoặc xét tuyển công chức viên chức? Mời Quý thành viên theo dõi bản dưới đây để biết tất cả các đối tượng, điểm ưu tiên khi thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức.

STT

Đối tượng ưu tiên

Điểm ưu tiên

1

- Anh hùng Lực lượng vũ trang;

- Anh hùng Lao động;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2

- Người dân tộc thiểu số;

- Sĩ quan quân đội, công an;

- Quân nhân chuyên nghiệp phục viên;

- Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành;

- Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B;

- Bệnh binh;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Con Anh hùng Lực lượng vũ trang;

- Con Anh hùng Lao động.

Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân;

- Đội viên thanh niên xung phong.

Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.


Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A vừa là anh hùng lao động vừa là con của liệt sĩ thì khi ông A này thi tuyển công chức, viên chức chỉ được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Cán bộ, công chức 2008;

- Luật Viên chức 2010;

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP;

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP.