Bị buộc nghỉ việc để “né” thưởng Tết, người lao động cần làm gì?

21/01/2021 16:17

 

Thời điểm kết thúc năm, cận kề Tết là thời điểm quan trọng với cả người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Với một năm đầy biến cố về kinh tế như năm 2020 thì việc giải quyết vấn đề tài chính, nhân sự khi Tết đến sao cho cân bằng được giữa khả năng tài chính của doanh nghiệp (DN) và quyền lợi của NLĐ luôn là vấn đề được mọi DN chú trọng. 

Một số DN chọn cách giảm mức thưởng Tết của toàn bộ nhân viên so với những năm trước, tuy nhiên, cũng có trường hợp DN tìm cách buộc một bộ phận NLĐ nghỉ để “né” bớt một khoản thưởng Tết. 

Vậy, trong trường hợp đã làm việc, cống hiến suốt năm qua nhưng tới cuối năm lại bị buộc nghỉ việc vô lý (bị buộc nghỉ việc trái luật), không được nhận thưởng Tết, NLĐ cần làm gì? 

1. Trường hợp nào DN bị coi là “buộc NLĐ nghỉ việc trái luật”? 

Việc DN buộc NLĐ nghỉ việc trái luật là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của NSDLĐ tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2019

Theo đó, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với NLĐ có thể vi phạm trên 02 khía cạnh: một là vi phạm thời hạn báo trước, hai là lý do buộc NLĐ nghỉ việc không nằm trong số các trường hợp được luật cho phép. 

Xem chi tiết: 

- Toàn bộ trường hợp NSDLĐ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Thời hạn báo trước khi NSDLĐ muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

2. Bị buộc nghỉ việc để “né” thưởng Tết, NLĐ có thể làm gì? 

Trường hợp có căn cứ cho rằng DN buộc mình nghỉ việc trái luật, NLĐ có thể lựa chọn một trong 2 cách sau để đòi quyền lợi cho mình: 

=> Cách 1: Khiếu nại 

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP thì: 

- Trường hợp bị DN buộc nghỉ việc trái luật, NLĐ có thể gửi đơn khiếu nại lần đầu đến giám đốc của DN để yêu cầu giải quyết. 

- Nếu sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, DN không giải quyết khiếu nại hoặc giải quyết nhưng NLĐ không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì NLĐ có thể gửi đơn khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi DN đặt trụ sở chính. 

=> Cách 2: Khởi kiện trực tiếp đến Tòa án 

Trong trường hợp không lựa chọn khiếu nại hoặc sau khi đã khiếu nại nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng thì NLĐ có thể trực tiếp gửi đơn khởi kiện ra Tòa án quận/huyện nơi DN đặt trụ sở chính để đòi lại quyền lợi của mình khi bị DN buộc nghỉ việc trái luật. 

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây: 

- Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; 

- Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; 

- Tên người khởi kiện, địa chỉ cư trú; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có); 

- Tên DN bị kiện, địa trụ sở DN; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

- Tên, địa chỉ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

- Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có); 

- Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện. 

Cần lưu ý: NLĐ khiếu nại hoặc khởi kiện để đòi quyền lợi của mình trong trường hợp này là đòi quyền lợi khi bị buộc nghỉ việc trái luật. Việc này không đồng nghĩa với việc đòi quyền lợi thưởng Tết vì bản chất thưởng Tết được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và chính sách của mỗi DN, pháp luật hiện hành không bắt buộc DN phải thưởng Tết cho NLĐ. 

Xem thêm: Từ năm 2021, buộc NLĐ nghỉ việc trái luật, DN có nghĩa vụ gì? 

Căn cứ pháp lý: 

- Bộ luật Lao động 2019

- Nghị định 24/2018/NĐ-CP.