10 khoản tiền thưởng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân

24/09/2020 16:59

 

Theo quy định hiện hành, cá nhân có thu nhập từ các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán phải thực hiện việc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người nhận thưởng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Mời Quý thành viên theo dõi 10 khoản tiền thưởng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân tại bài viết sau.

1. Những khoản thu nhập nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì khi nhận các khoản thu nhập sau, người nhận phải đóng thuế thu nhập cá nhân:

- Thu nhập từ kinh doanh;

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công;

- Thu nhập từ đầu tư vốn;

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

- Thu nhập từ bản quyền;

- Thu nhập từ nhượng quyền thương mại;

- Thu nhập từ nhận thừa kế;

- Thu nhập từ nhận quà tặng.

10 khoản tiền thưởng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân (Hình minh họa).

2. 10 khoản tiền thưởng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì đối với 10 khoản tiền thưởng sau đây, người nhận sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân:

1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

8) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

9) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

10) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý: Đối với các khoản tiền thưởng từ Mục 1 đến Mục 7, thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 111/2013/TT-BTC

Mời Quý thành viên tham khảo một số bài viết liên quan:

- Thu nhập từ học bổng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?;

- Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

- Làm việc vào ca đêm có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?;

- Hướng dẫn tính thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản.