04 vấn đề về bảo hiểm, thuế cần nắm rõ khi làm việc tại nhiều công ty

26/02/2021 16:24

 

Trên thực tế có nhiều trường hợp cá nhân ký nhiều hợp đồng lao động với các công ty khác nhau. Điều này có đúng quy định của pháp luật không? Những nội dung nào về bảo hiểm, thuế mà NLĐ cần lưu ý để đảm bảo về quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình? Mời quý thành viên cùng theo dõi bài viết sau đây.

1. Có được ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty không?

Khoản 1 Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau: Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Theo đó thì NLĐ hoàn toàn có quyền ký kết nhiều hợp đồng lao động với các công ty khác nhau. Tuy nhiên, khi giao kết nhiều hợp đồng, NLĐ phải chú ý đọc kỹ nội dung hợp đồng, phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Những nội dung trong hợp đồng mà NLĐ cần lưu ý như:

- Công việc và địa điểm làm việc;

- Thời hạn của hợp đồng lao động;

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm,...

2. Đóng BHXH, BHTN với hợp đồng lao động đầu tiên

Đối với BHXH, Khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Đối với BHTN, Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 nêu rõ: Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, NLĐ giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì công ty đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHXH, BHTN cho NLĐ.

Riêng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được đóng theo từng HĐLĐ.

3. Đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất

Theo Khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì khi NLĐ có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

Do đó, khi ký nhiều hợp đồng với các công ty khác nhau, hợp đồng nào có mức tiền lương cao nhất thì NLĐ sẽ đóng BHYT theo hợp đồng đó.

4. Đăng ký giảm trừ gia cảnh tại 01 nơi khi tính thuế TNCN

Tiết c.1.1 Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau: Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Theo đó khi NLĐ làm việc tại nhiều công ty thì chỉ được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Trên đây là những điều mà NLĐ cần lưu ý khi giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty khác nhau để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Mời quý thành viên tham khảo thêm các bài viết:

04 điểm cần nắm để quyết toán thuế TNCN dễ dàng, chính xác

- 10 khoản tiền thưởng không phải đóng thuế TNCN

- 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân