04 điểm cần nắm để quyết toán thuế TNCN dễ dàng, chính xác

25/02/2021 14:10

 

Thời điểm các tháng đầu mỗi năm là thời điểm các doanh nghiệp, người lao động thực hiện việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho kỳ tính thuế của năm trước liền kề. Năm 2021, với sự ra đời của Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) và các văn bản hướng dẫn đã làm thay đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quyết toán thuế TNCN.

Do vậy, doanh nghiệp và người lao động cần nắm rõ 04 vấn đề sau để quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho kỳ tính thuế năm 2020 một cách dễ dàng, chính xác nhất:

1. Những ai phải quyết toán thuế TNCN?

Căn cứ quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì cá nhân phải quyết toán thuế TNCN trong 02 trường hợp: phải nộp thêm thuế hoặc đã nộp thừa thuế và muốn đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Như vậy, nếu người lao động không phải nộp thêm thuế hoặc trong năm đã nộp thừa nhưng không có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo thì không phải làm thủ tục quyết toán thuế TNCN.

Lưu ý: Trường hợp số thuế phải nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống thì người lao động cũng được miễn đóng thuế đối với phần nộp thêm này, do vậy nếu thuộc trường hợp này thì cũng không phải quyết toán thuế TNCN.

2. Những ai được ủy quyền quyết toán thuế?

Người lao động được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay mình khi thuộc 01 trong 03 trường hợp:

- TH1: Có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

- TH2: Có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- TH3: Người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

04 điểm cần nắm để quyết toán thuế TNCN dễ dàng, chính xác (Hình minh họa)

3. Kỳ tính thuế năm 2020 được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới

Theo Nghị quyết 954/2020/NQ-UBTVQH14 thì từ kỳ tính thuế năm 2020 (từ ngày 01/01/2020), áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới để tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho người lao động như sau:

- Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng;

- Mức giảm trừ cho người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Do Nghị quyết 954/2020/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và người nộp thuế thực hiện kê khai thuế, tạm nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh mới kể từ kỳ khai thuế TNCN tạm tính tháng 7/2020.

Cho nên, đối với các tháng từ tháng 01 đến tháng 6/2020, người lao động đã tạm nộp thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng/ tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/ tháng đối với mỗi người phụ thuộc) thì sẽ được xác định lại số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới nêu trên khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

4. Thời hạn để làm thủ tục quyết toán thuế TNCN

Luật Quản lý thuế 2019 đã thay đổi thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ kỳ tính thuế năm 2020. Theo đó, người lao động trực tiếp khai, quyết toán thuế với cơ quan thuế được kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán 01 tháng so với quy định cũ, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Còn đối với tổ chức trả thu nhập, thời hạn hộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý thuế 2019;

- Nghị định 126/2020/NĐ-CP;

- Nghị quyết 954/2020/NQ-UBTVQH14;

- Công văn 2546/TCT-DNNCN năm 2020.

Mời Quý thành viên tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

- 10 khoản tiền thưởng không phải đóng thuế TNCN;

- 16 trường hợp được miễn thuế TNCN;

- Tiền thưởng Tết có tính thuế TNCN?

- Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc có tính thuế TNCN?