04 cách thức ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt

27/10/2020 09:40

 

Đây là nội dung trọng tâm tại Hướng dẫn 38/HD-MTTW-BTT (ngày 19/10/2020) vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Theo đó, để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ lụt gây ra, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn dân tham gia đóng góp, ủng hộ qua các cách thức sau:

1. Ủng hộ bằng cách chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước:

- Tài khoản tại Kho bạc Nhà nước:

- Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Số tài khoản: 3713.0.1058784.00000

- Mã đơn vị QHNS: 1058784

- Tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước.

2. Ủng hộ bằng chuyển khoản qua ngân hàng:

- Tài khoản tiền Việt Nam:

+ Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

+ Số tài khoản: 001.1.00.193241.8

+ Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

- Tài khoản ngoại tệ:

+ Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

+ Số tài khoản: 001.1.37.193253.8

+ Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

3. Ủng hộ tiền mặt

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phòng 109 và 111 nhà B, số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Ủng hộ bằng hiện vật

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ bằng hàng (chưa sử dụng) thì phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ các cấp để phân bổ và chuyển trực tiếp đến các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt.