Thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Ngày hỏi:15/07/2013
Kính thưa, Hội đồng nhân dân - UBND huyện Duy Tiên ,Tôi có câu hỏi như sau; Hiện tôi đã tốt nghiệp trường Đại Học Hoa Lư(Ninh Bình). Bằng khá hệ chính quy chuyên nghành Việt Nam Học. Tôi mong muốn được làm việc tại cơ quan ban nghành trong huyện Duy Tiên, vào 1 vị trí công việc phù hợp như (Phòng văn hóa thông tin huyện hoặc phòng văn hóa ở các xã trong huyện). Nếu không được tôi có thể làm việc hợp đồng và đợi thi tuyển công chức vào năm tới có được không? Xin cảm ơn.

Nội dung này được UBND huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Về nguyện vọng được làm việc trong các cơ quan, ban ngành trong huyện:

Căn cứ luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì UBND huyện Duy Tiên không có thẩm quyền tuyển dụng công chức; việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và do UBND tỉnh tổ chức các đợt thi tuyển công chức.

Về hợp đồng lao động: Hiện tại UBND huyện Duy Tiên đã ký đủ số hợp đồng lao động tương ứng với số biên chế được giao và số lượng vị trí việc làm còn thiếu theo đề án xác định vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, vì vậy UBND huyện không có nhu cầu ký tiếp hợp đồng lao động.

Về nguyện vọng làm việc ở cấp xã: Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam thì các xã, thị trấn trong huyện đã bố trí đủ số lượng công chức Văn hóa – Xã hội, vì vậy UBND huyện không có nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã ở chức danh này.

QUAY VỀ

Nguồn:

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

UBND huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

  • UBND huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
  • Click để xem thông tin