Quy định về xếp lương công chức xã phường

Ngày hỏi:22/11/2014
Tôi xin hỏi: Năm 1986 tôi được bầu vào ban cháp hành đoàn xã Bối cầu và giữ chức Bí thư Đoàn xã. Đến năm 1996, tôi chuyển sang chức danh Trưởng ban văn hóa thông tin xã cho đến nay. Năm 1993, tôi tham gia khóa học Sơ cấp quản lý Nhà nước và được cấp giấy chứng nhận số 3962/CN của trường Hành chính tỉnh Nam Hà (Khóa 66 học tại huyện Bình lục)do ông giám đốc Trần văn Quân ký. Năm 2004, thực hiện Luật công chức xã phường. Lúc này tôi được xếp lương hệ số 1.18. Năm 2004 đến năm 2007 tôi tham gia lớp học trung cấp chính tri + trung cấp quản lý năn hóa tại trường chính trị tỉnh Hà nam . Đến năm 2007 tôi được xếp lương hệ số 1.86. Đến nay tôi được xếp lương hệ số 2.46. Hỏi: Theo nghị định 92 quy định về xếp lương đối với cán bộ công chức xã, phường thì năm 2004, tôi có được xếp lương theo bậc Sơ cấp quản lý Nhà nước không? Nếu được thì phải làm như thế nào? Nếu không được thì tại sao? Vì ở cơ quan tôi cũng có trường hợp như tôi, họ lại được xếp lương theo bậc Sơ cấp từ năm 2004.

Nội dung này được UBND huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ - CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định: "Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm, thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước), bảng lương số 4 (bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ - CP".

    Như vậy, ông có bằng sơ cấp Quản lý nhà nước không phù hợp với chức danh hiện đang đảm nhiệm: Công chức Văn hóa - Xã hội ; Văn hóa - Thể thao và du lịch. Nên ông không được xếp lương đối với bằng sơ cấp Quản lý nhà nước theo Điểm a. Khoản 2. Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ - CP của chính phủ ./.

QUAY VỀ

Nguồn:

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

UBND huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

  • UBND huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
  • Click để xem thông tin