Trợ cấp hàng tháng cho người có 15 năm công tác liên tục đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

Ngày hỏi:17/05/2012
Tôi công tác từ năm1978 đến năm1995 thì nghỉ mất sức lao động, tôi có 5 năm chiến đấu ở campuchia (từ năm 1978đến năm1994) và đủ 15 năm công tác liên tục . Tôi đang bị cắt trợ cấp mất sức lao động , nay chính phủ có quyết định 60 vậy tôi có được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động nữa hay không Tôi tha thiết kính mong Quý cơ quan tư vấn cho tôi .Tôi xin chân thành cảm ơn !

Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2012 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động quy định:

* Đối tượng áp dụng:

- Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 01/7/2010.

- Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng đến ngày 01/7/2010 chưa hết tuổi lao động.

* Điều kiện hưởng:

- Đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động mà không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng, Quyết định số 812/QĐ-TT ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đã hết tuổi lao động.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu bác có thời gian công tác thực tế đủ 15 năm trở lên và đã hết tuổi lao động đề nghị bác liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được xem xét, giải quyết.

Nguồn:

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

  • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
  • Click để xem thông tin