Doanh nghiệp không thanh toán các chế độ theo hợp đồng cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Ngày hỏi:27/09/2014
Chúng tôi là những người lao động làm việc cho công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Hà.Tại Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam. Xin hỏi sở LĐ - TBXH một vấn đề như sau: Chúng tôi làm việc ở công ty Bắc Hà từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2013. Tuy nhiên đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa nhận được lương và các chế độ lao động mà chúng tôi đáng được hưởng( bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc chúng tôi vẫn đóng mà đến nay không được trả sổ). Kính đề nghị Sở lao động thương binh xã hội trả lời giúp người lao động chúng tôi :Liệu người lao động chúng tôi đã bỏ mồ hôi nước mắt làm việc tại công ty chúng tôi có được trả các chế độ như chúng tôi đã nêu ở trên? Thời gian trả là khi nào? Trân trọng cảm ơn!

Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Nếu  bạn đã được công ty ký hợp đồng lao động hợp pháp thì chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác của bạn được giải quyết căn cứ theo Hợp đồng lao động này (nội dung hợp đồng lao động đã ghi rõ mức lương chính hoặc tiền công, ngày  trả lương hàng tháng, chế độ Bảo hiểm xã hội và các chế độ khác).

 Theo Khoản 2, khoản 3 điều 47 (Bộ luật lao động năm 2012) về Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động  qui định:          

          -Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

          - Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ Bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

          Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, trước hết, bạn nên đề nghị với người sử dụng lao động giải quyết cho bạn được hưởng đúng, đầy đủ chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo hợp đồng lao động hợp pháp đã ký giữa bạn và người sử dụng lao động (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Hà);

         - Nếu việc giải quyết của công ty không được thỏa đáng, bạn có thể phản ánh, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật về lao động, Luật bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, lựa chọn và đề nghị (để được giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn) với bất kỳ cơ quan nhà nước nào sau đây:

                 + Phòng Lao động - TBXH huyện Thanh Liêm;

                 + Thanh tra huyện Thanh Liêm;

                 + Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm.

                 + Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Nam (Thanh tra sở).

          Các cơ quan Nhà nước sẽ tiếp nhận và giải quyết đề nghị của bạn theo qui định của  pháp luật hiện hành.

Nguồn:

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

  • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
  • Click để xem thông tin