Không ký tiếp hợp đồng, báo trước bao lâu?

Ngày hỏi:02/05/2016
Tôi làm việc cho công ty được ba năm và luôn hoàn thành công việc được giao. Sắp tới ngày ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì công ty thông báo không ký nữa mà hợp đồng đã ký sẽ chấm dứt hợp đồng khi tới hạn. Họ chỉ báo trước với tôi 15 ngày thì làm sao tôi kiếm việc mới được. Công ty làm vậy đúng không? Tuấn (phmtuan12997@yahho.com)

Nội dung này được Luật sư Lê Đăng Liệu, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM) tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 36 Bộ luật Lao động thì một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đó là khi hết hạn hợp đồng lao động (trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ).

Khi chuẩn bị hết hạn hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày thời điểm hợp đồng lao động hết hạn.

Như vậy, việc công ty không ký tiếp hợp đồng lao động với bạn nữa và họ đã thông báo 15 ngày (trước ngày hợp đồng hết hạn) cho bạn biết là đúng pháp luật.

Lưu ý, trong thời hạn bảy ngày làm việc (kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động) hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

QUAY VỀ

Nguồn:

Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật sư Lê Đăng Liệu, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM)

  • Luật sư Lê Đăng Liệu, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM)
  • Click để xem thông tin