Tiền lương, tiền thưởng dịp Quốc khánh 2015

Ngày hỏi:06/08/2015
Những ngày qua, nhiều bạn đọc thắc mắc về tiền lương, tiền thưởng cho người lao động dịp Quốc khánh (02/9/2015) như thế nào?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

1. Tiền lương

- Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2-9-2015.
- Nếu người lao động đi làm vào ngày 2-9-2015 thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày (Tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường).
Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012.
- Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày 2-9-2015 sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường (Tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường).
Xem hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH  ngày 23-6-2015 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.
Lưu ý: Mức tiền lương trên là mức ít nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Như vậy, khuyến khích người sử dụng lao động trả lương càng nhiều càng tốt.
2. Tiền thưởng
Theo Khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động.
Như vậy, tiền thưởng dịp Quốc khánh 2-9-2015 của người lao động là không bắt buộc và do người sử dụng lao động quyết định.
 
Điều 103. Tiền thưởng – Bộ luật Lao động 2012
 
1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
 
2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
 
Theo THANH HỮU (Thư Viện Pháp Luật)
 
QUAY VỀ

Nguồn:

Báo An Giang Online

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  • Click để xem thông tin