Người lao động có được nhận lương khi doanh nghiệp bị phá sản?

Ngày hỏi:09/09/2021

Công ty cổ phần bị phá sản được 36 tỷ, trong đó nợ có 900 tỷ, bảo hiểm và trợ cấp mất việc 9 tỷ, nợ lương nhân viên 3 tỷ. Vậy người lao động có được nhận tiền lương đầy đủ không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản được quy định tại Khoản Điều 54 Luật phá sản 2014 quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán nợ như sau:

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì khi doanh nghiệp phá sản. Tài sản bị phá sản sẽ được xử lý theo thứ tự ưu tiên nêu trên. Khoản nợ lương của nhân viên là khoản ưu tiên thanh toán thứ 2 khi doanh nghiệp bị phá sản. 

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin