NLĐ mắc COVID-19 khi làm việc có được hưởng chế độ tai nạn lao động không ?

Ngày hỏi:06/09/2021

Xin hỏi, trường hợp bị lây nhiễm chéo COVID-19 khi làm việc tại doanh nghiệp có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định để được hưởng chế độ tai nạn lao động như sau:

Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh.

Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động.

Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại Khoản 1 Điều này.

Đối chiếu quy định trên với trường hợp bị lây nhiễm chéo COVID-19 khi làm việc tại doanh nghiệp, có thể thấy, trường hợp này cũng có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động nếu:

+ Bị lây nhiễm COVID-19 khi làm việc tại doanh nghiệp.

+ Mắc COVID-19 dẫn tới suy giảm từ 5% khả năng lao động trở lên.

Như vậy, với trường hợp bị lây nhiễm chéo Covid-19 khi làm việc tại doanh nghiệp, có thể thấy, trường hợp này cũng có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động nếu: Bị lây nhiễm Covid-19 khi làm việc tại doanh nghiệp; Mắc Covid-19 dẫn tới suy giảm từ 5% khả năng lao động trở lên.

Về mức độ suy giảm sẽ được giám định tại Hội đồng giám định y khoa theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa kết luận người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì người này có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin