Văn bản ghi "Thống nhất và thỏa thuận" liệu có được xem là hợp đồng lao động không?

Ngày hỏi:31/07/2021

Dạ, cho em hỏi trường hợp em làm việc cho doanh nghiệp A, mà hai bên ký hợp đồng nhưng tên gọi không phải là "Hợp đồng lao động" mà ghi là " Thống nhất và thỏa thuận". Tuy nhiên, em có đối chiếu nội dung ghi trong hợp đồng thì có không khác gì hợp đồng lao động thông thường, như vậy văn bản Thống nhất và thỏa thuận trên có thể được coi là hợp đồng lao động không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Bộ Luật lao động 2019 quy định như sau:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Do đó, theo nội dung của bạn đã thỏa thuận trong văn bản trên nếu nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động cho dù có đặt tên khác.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin