Công chức được chọn hình thức nâng lương trước hạn?

Ngày hỏi:28/07/2021

Theo quy định pháp luật hiện hành cụ thể ở Thông tư 08 năm 2013, Thông tư của Bộ Nội Vụ thì thuộc trường hợp được xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong công tác và nâng lương trước hạn khi nghỉ hưu thì được chọn cả hai hình thức luôn không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV có quy định về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Như vậy, theo đó đồng nghĩa với việc, công chức không thể đồng thời cùng chọn nâng lương trước hạn khi lập thành tích xuất sắc trong công tác và nâng lương trước hạn khi nghỉ hưu trong một thời điểm. Do đó, công chức chỉ được chọn một trong hai hình thức nâng lương trước hạn nêu trên, bạn chú ý để thực hiện đúng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin