Xã đạt chuẩn nông thôn mới thì có được hưởng phụ cấp vùng ĐBKK hay không?

Ngày hỏi:27/07/2021

Người đang công tác tại ấp đặc biệt khó khăn mà xã của ấp này đạt chuẩn nông thôn mới (hiện xã có 10 ấp nhưng còn lại 2 ấp thuộc ấp đặc biệt khó khăn theo quyết định số 433 của Ủy ban dân tộc kí tháng 6 năm 2021) thì có được hưởng các chế độ chính sách theo NĐ 76 của chính phủ hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Điều 1 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm:

- Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

- Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nếu thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu) công tác ở đây được hưởng:

Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục.

Như anh có đề cập, hiện xã có 10 ấp nhưng còn lại 2 ấp thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Quyết định 433/QĐ-UBDT năm 2021). Nếu như anh làm việc trong 02 ấp đặc biệt khó khăn thì vẫn được hưởng những chính sách nêu trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin