Công ty phải cần chuẩn bị những gì về nhân sự cho phòng y tế?

Ngày hỏi:26/07/2021

Dạ, công ty em ở Hà Nội, nhân sự 1.100 người. Bắt buộc có phòng y tế để đảm bảo cho an toàn của các công nhân. Về cơ sở vật chất thì đã đảm bảo. Tuy nhiên, không rõ về nhận sự phòng y tế phải thực hiện ra sao? Mong giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 2 và Khoản 4 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động:

Theo đó, phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách. Với những người này, cần phải đáp ứng một trong những điều kiện như sau:

- Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật.

- Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

- Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin