Công ty phải gửi báo cáo y tế lao động vào thời gian nào?

Ngày hỏi:17/06/2021

Cho em hỏi, sắp tới em có nghe nói doanh nghiệp phải gửi báo cáo y tế cho trung tâm y tế. Không biết cụ thể là nộp vào ngày nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT quy định về thời gian gửi báo cáo y tế tuyến cơ sở, như sau:

- Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;

- Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

Như vậy, báo cáo phải gửi trước ngày 05 tháng 07 đối với số liệu 06 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm liền sau đối với số liệu cả năm. Chị căn cứ quy định trên để thực hiện đúng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin