Viên chức làm việc tại Trường Sa có được hưởng phụ cấp khu vực không?

Ngày hỏi:24/03/2021

Dạ em là giáo viên tiểu học hạng IV. Đang dạy tại huyện đảo Trường Sa ạ, không biết vùng này có được hưởng phụ cấp khu vực không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này (sẽ được hưởng phụ cấp khu vực) bao gồm:

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, vì chị là viên chức và đang làm việc tại huyện đảo Trường sa (Vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) do đó, chị sẽ được hưởng phụ cấp khu vực.

Mức hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng) (Điều 4 Nghị định này).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin