Chi phí dự thi hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm những chi phí nào?

Ngày hỏi:23/03/2021

Chi phí dự thi hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm những chi phí nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Chi phí dự thi hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm những chi phí quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

- Người dự thi phải nộp chi phí dự thi theo thông báo của hội đồng thi. Chi phí dự thi được nộp bằng tiền mặt hoặc thông qua thanh toán điện tử theo hướng dẫn của hội đồng thi. Trường hợp người dự thi đã nộp chi phí dự thi nhưng bỏ thi thì không được hoàn trả lại khoản chi phí đã nộp.

- Hội đồng thi xây dựng dự toán chi phí tổ chức thi đúng quy định theo nguyên tắc lấy thu bù chi. Dự toán chi phí tổ chức thi phải được Tổng cục Thuế phê duyệt.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức kỳ thi.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin