Các bước thu hồi giấy phép lao động khi doanh nghiệp không gửi HĐLĐ cho Sở lao động

Ngày hỏi:25/01/2021

Trường hợp doanh nghiệp không gửi hợp đồng lao động đã ký với người lao động nước ngoài lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thì trình tự thu hồi giấy phép lao động được thực hiện như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 21 Nghị định 152/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/02/2021) thì việc thu hồi giấy phép lao động khi người sử dụng lao động không thực hiện đúng quy định tại Nghị định này (không gửi hợp đồng lao động cho cơ quan cấp giấy phép lao động sau khi được cấp giấy phép) được thực hiện như sau:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động ra quyết định thu hồi giấy phép lao động theo Mẫu số 13/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin