Trường hợp nào NLĐ được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút?

Ngày hỏi:20/01/2021

Không biết là người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút vào trường hợp nào? Nếu bên công ty mình cho nghỉ tròn 1 tiếng có được không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Điều 109 Bộ luật lao động 2019 quy định về nghỉ trong giờ làm việc như sau:

- Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

- Ngoài thời gian nghỉ quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

Và tại Điều 64 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) quy định như sau: Thời gian nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục theo quy định tại khoản 1 Điều 109 của Bộ luật Lao động được áp dụng đối với người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày, trong đó có ít nhất 03 giờ làm việc trong khung giờ làm việc ban đêm quy định tại Điều 106 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, căn cứ quy định trên nếu người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày trong đó, có ít nhất 03 giờ làm việc vào khung giờ ban đêm thì được nghỉ ít nhất 45 phút. 

Ngoài các giờ nghỉ bắt buộc trên thì công ty hoàn toàn có thể cho người lao động nghỉ giữa giờ thêm 15 phút để tròn 1 giờ. Theo đó, công ty nên bố trí hợp lý và ghi vào nội quy lao động để thuận tiện trong việc quản lý.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin