Hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ vì vi phạm nguyên tắc giao kết thì công ty và NLĐ phải làm gì?

Ngày hỏi:04/01/2021

Theo quy định mới nhất, nếu hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ vì lý do vi phạm nguyên tắc giao kết thì công ty và người lao động cần phải làm gì, xử lý thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 10 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021), nếu hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ vì vi phạm nguyên tắc giao kết thì công ty và NLĐ có thể tiến hành như sau:

Cách 1: Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ, người lao động và người sử dụng lao động ký lại hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Cách 2: Trường hợp không ký lại hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì:

- Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động;

- Quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;

- Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin