Chỉ được đánh giá học sinh tiểu học qua phương pháp kiểm tra viết?

Ngày hỏi:16/09/2020

Con tôi học lớp 3, thông thường thì nhà trường sẽ đánh giá con tôi thông qua phương pháp kiểm tra viết thôi có đúng không? Hay qua những phương pháp khác nữa? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Điều 5 Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực 20/10/2020) quy định như sau:

Một số phương pháp đánh giá thường được sử dụng trong quá trình đánh giá học sinh gồm:

- Phương pháp quan sát: Giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại các biểu hiện của học sinh để sử dụng làm minh chứng đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.

- Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của học sinh: Giáo viên đưa ra các nhận xét, đánh giá về các sản phẩm, kết quả hoạt động của học sinh, từ đó đánh giá học sinh theo từng nội dung đánh giá có liên quan.

- Phương pháp vấn đáp: Giáo viên trao đổi với học sinh thông qua việc hỏi-đáp để thu thập thông tin nhằm đưa ra những nhận xét, biện pháp giúp đỡ kịp thời.

- Phương pháp kiểm tra viết: Giáo viên sử dụng các bài kiểm tra gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo mức độ, yêu cầu cần đạt của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp trắc nghiệm và tự luận để đánh giá mức đạt được về các nội dung giáo dục cần đánh giá.

Như vậy, ngoài đánh giá thông qua phương pháp kiểm tra viết thì nhà trường sẽ sử dụng phương pháp vấn đáp, phương pháp quan sát và phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của học sinh tiểu học.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin