Lao động trên 62 tuổi có còn tham gia BHXH không?

Ngày hỏi:11/09/2020
NLĐ đã rút sổ BHXH 1 lần. Bây giờ công ty sẽ đóng lại BHXH cho chú để mở lại cuốn sổ, nhưng chú lại quá tuổi 62 tuổi nên nghe nói chú không thể đóng BHXH bắt buộc? Điều này có đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

...

Và theo Khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì: Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, trường hợp người lao động chưa đủ điều kiện được hưởng lương hưu thì công ty bạn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nếu thuộc trường hợp là đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, đối với người 62 tuổi trong trường hợp này nếu có giao kết hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì vẫn đóng BHXH cho họ.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin