Thời gian hoạt động công đoàn của cán bộ Công đoàn

Ngày hỏi:04/09/2020

Chị tôi tôi vừa qua được bầu làm cán bộ công đoàn không chuyên trách tại công ty mà chị ấy đang làm việc. Như vậy sắp tới đây chị tôi phải dành bao nhiêu thời gian để hoạt động công đoàn? Trong thời gian này chị tôi có được tính tiền lương không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 24 Luật Công đoàn 2012 có quy định như sau:

Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở; 12 giờ làm việc trong 01 tháng đối với Ủy viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương. Tuỳ theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thoả thuận về thời gian tăng thêm.

Như vậy thông thường thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở được sử dụng 24h làm việc trong 01 tháng và Uỷ viên BCH, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn được dành 12h làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn. Tuỳ theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thoả thuận về thời gian tăng thêm.

Trong thời gian công tác này cán bộ công đoàn vẫn được đơn vị sử dụng lao động trả lương.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin