Trung tâm dịch vụ việc làm có quyền thu phí dịch vụ không?

Ngày hỏi:04/09/2020

Ngày nay nhiều trung tâm dịch vụ việc làm ra đời. Các trung tâm này hầu như đều thu phí dịch vụ. Tôi muốn hỏi rằng dựa theo căn cứ, quy định nào của pháp luật mà trung tâm dịch vụ việc làm được phép thu phí dịch vụ?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 14 Bộ luật Lao động 2012 có quy định:

Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Bên cạnh đó Khoản 3 Điều này cũng có quy định:

Tổ chức dịch vụ việc làm được thu phí, miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về phí, pháp luật về thuế.

Như vậy thì trung tâm dịch vụ việc làm được phép thu phí dịch vụ.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin