Hiệu trưởng nhà trường có được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo khi nghỉ hè không?

Ngày hỏi:31/07/2020

Hiện nay hiệu trưởng vẫn tham gia giảng dạy, vậy họ có được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo khi nghỉ hè không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo mục I.1.c và mục III Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC về phụ cấp ưu đãi nhà giáo thì:

Phạm vi và đối tượng áp dụng:

...

Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Như vậy, theo quy định trên thì hiệu trưởng nhà trường được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo trong thời gian nghỉ hè với điều kiện có tham gia giảng dạy như định mức quy định.

Về định mức tiết dạy:

Định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Định mức tiết dạy/năm đối với hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

(Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT và Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin