Có được ký phụ lục gia hạn thời hạn của hợp đồng theo quy định mới?

Ngày hỏi:30/07/2020

Tôi có nghe thông tin là tới đây không được ký phụ lục để gia hạn thời hạn của hợp đồng nữa. Không biết điều này có đúng không? Cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

- Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

- Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vậy, theo quy định này thì tới đây các bên không được ký phụ lục hợp đồng để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Hiện nay, Bộ luật Lao động hiện hành vẫn cho phép điều này, các bên chỉ không được ký phụ lục để thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin