Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ chế độ thai sản?

Ngày hỏi:24/06/2020

Công ty cũ đóng BHXH cho em đến cuối tháng 5/2018, qua công ty mới đóng từ tháng 4/2019, em đi làm đến hết tháng 12/2019 thì nghỉ thai sản được 06 tháng là 30/06/2020 thì em xin thôi việc luôn. Vậy em có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ theo thông tin bạn cung cấp thì bạn sẽ thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013.

Căn cứ theo Điều 49 Luật Việc làm 2013  thì điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định như sau:

Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hơp đồng làm việc trừ trường hợp:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hơp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.

- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Không thuộc hai trường hợp loại trừ trên thì bạn phải đáp ứng dược điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hưởng trợ cấp như sau:

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chám dứt hơp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hơp bạn làm việc theo loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp bạn làm việc theo loại hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản không được không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Do đó khoản thời gian nghỉ thai sản của bạn không được xem là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Vì vậy đối với trường hợp bạn chấm dứt hơp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn thì trong vòng 24 tháng trước khi nghỉ ( từ 01/07/2018 đến 30/06/2020) việc bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 9 tháng (từ tháng 04/2019 đến tháng 12/2019) do đó với loại hợp đồng này thì bạn chưa đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đối với trường hợp bạn chấm dứt hơp đồng lao động thuộc loại hợp đồng có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì trong vòng 36 tháng trước khi nghỉ (01/07/2017 đến 30/06/2020) bạn phải có đủ 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp nghĩa là trong khoản thời gian từ 01/07/2017 đến 30/05/2018 bạn phải có thêm ít nhất 03 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn sẽ đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin