Công ty yêu cầu làm việc 12 giờ/1 ngày có đúng pháp luật không?

Ngày hỏi:11/05/2020

Tôi làm nghề tắc xi, công ty tôi bắt buộc tôi ký họp đồng làm 12 giờ trong 1 ngày, và tôi phải chạy xe liên tục trong 12 giờ/1 ngày. Cho hỏi hợp đồng như vậy có đúng pháp luật không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Điều 104 Bộ luật lao động 2012 quy định thời giờ làm việc, cụ thể như sau:

- Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

- Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

- Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, công ty bạn bắt buộc ký hợp đồng làm việc 12 giờ/1 ngày là không phù hợp với pháp luật.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin