Không cần chứng chỉ tin học, ngoại ngữ khi thi tuyển giáo viên?

Ngày hỏi:29/06/2020

Tôi nghe đồng nghiệp của tôi có nói rằng khi thi tuyển giáo viên thì không cần có chứng chỉ tin học hay chứng chỉ ngoại ngữ gì cả. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định, khi thi tuyển giáo viên thì có phải là không cần có chứng tin học và ngoại ngữ phải không? Mong nhận được phản hồi. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì thi tuyển giáo viên phải trải qua 02 vòng thi và ngoại ngữ, tin học được thi ở vòng 1:

- Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 quy định tại Điều này.

- Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1 quy định tại Điều này.

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

Có trường hợp được miễn phần thi tại vòng 1 đối với các trường hợp sau:

+ Miễn phần thi ngoại ngữ đối với trường hợp: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

+ Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

=> Như vậy, hiện tại vẫn có những trường hợp được miễn thi về phần thi tin học và phần thi ngoại ngữ như quy định trên.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2 Mục II Kế hoạch xây dựng các nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ban hành kèm theo Quyết định 69/QĐ-BNV năm 2020 có quy định như sau:

- Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức thay thế Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các quy định có liên quan tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và pháp điển hóa các quy định tại các thông tư hướng dẫn thi hành các nghị định nêu trên (05 thông tư); quy định chi tiết khoản 2 Điều 2; rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch; quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

Như vậy, khi thi tuyển giáo viên có thể được giảm điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học chứ không phải thi giáo viên không cần chứng chỉ tin học,ngoại ngữ như lời đồng nghiệp bạn nói. Tuy nhiên, dù có thể được giảm điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nhưng các giáo viên vẫn phải không ngừng học tập, rèn luyện ngoại ngữ, tin học theo quy định tại Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2019.

Ban biên tập phản hồi thông tin.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin