Công ty có được chấm dứt hợp đồng thử việc với người thử việc đang mang thai?

Ngày hỏi:11/01/2020

Hiện em đang mang thai trong thời gian thử việc, vậy em muốn hỏi Công ty có được chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai trong thời gian thử việc?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều 29 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Như vậy, trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước, do đó bạn mang thai trong thời gian thử việc thì công ty vẫn có quyền chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, nếu bạn đã ký hợp đồng chính thức thì công ty không được chấm dứt hợp đông với bạn theo Điều 155 Bộ luật này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin