Năm 2020, người lao động phải đóng bao nhiêu tiền vào quỹ phòng chống thiên tai?

Ngày hỏi:04/12/2019

Mỗi năm, người lao động đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai một ngày lương. Vậy năm 2020, người lao động phải đóng bao nhiêu tiền vào quỹ phòng chống thiên tai?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định:

Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng vào Quỹ phòng chống thiên tai.

Theo Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2020 thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp sẽ thay đổi.

Như vậy, năm 2020, người lao động phải đóng vào quỹ phòng chống thiên tai số tiền như sau:

 

Vùng Lương tối thiểu Mức đóng (1 ngày lương/người/năm)
I 4.420.000 đồng/tháng 170.000 đồng
II 3.920.000 đồng/tháng 151.000 đồng
III 3.430.000 đồng/tháng 132.000 đồng
IV 3.070.000 đồng/tháng 118.000 đồng

 

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin