Từ 1/7/2020, mức trợ cấp phục vụ đối với người lao động là bao nhiêu?

Ngày hỏi:03/12/2019

Mình đọc Luật An toàn vệ sinh lao động thì tại Điều 52 có nêu: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 49 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Vậy, Từ 1/7/2020 mức trợ cấp phục vụ đối với người lao động là bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều 52 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định:

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 49 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, Ngoài mức hưởng trợ cấp hàng tháng, mỗi tháng, những lao động này còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2020 mức trợ cấp sẽ bằng 1, 6 triệu đồng/tháng.

Về trợ cấp hàng tháng:

Từ 1/7/2020, mức trợ cấp hằng tháng đối với người lao động bị suy giảm 31% khả năng lao động này là 480.000 đồng/tháng, cứ suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 32.000 đồng/tháng.

Ngoài mức trợ cấp trên, hằng tháng người lao động còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin